Üldine:

• Õpilased võetakse koolitusele vastu, kui nad vastavad kõikidele kriteeriumitele.

• Kõik soovijad peavad olema vähemalt 16-aastased ja võimelised maksma sissemakset enne koolituse algust.

• RichBrows OÜ (edaspidi Kool) jätab endale õiguse teha muudatusi koolituste graafikus, muuta koolituste kuupäeva või kellaaega, kursuse sisu ja tasu!

• Õpilased maksavad koheselt 50% koolituse summast koha broneerimiseks. Koolitus peab olema täielikult tasutud vähemalt nädal ennem koolituse alguspäeva.

• Enne koolitusele registreerimist valib õpilane sobiliku koolitusaja ja registreerudes kindlale koolitusele peab õpilane pidama kinni ja arvestma koolituse graafikuga, ümber registreerumine on lubatud kui koolituseni on aega rohkem kui 1 kuu.

• Kool jätab endale õiguse teha lõplik otsus õpilase ümber registreerimise kohta lähtudes vabade kohtade olemasolust teisel koolitusel. Kui selline võimalus õpilasele antakse, siis õpilane tasub ümberregistreerimise tasu, mis on 10% koolituse kogusummast.

• Kursusi ja koolitusi võidakse tühistada, kui minimaalne inimeste arv ei täitu. Sellisel juhul tagastatakse maksumus täies ulatuses.

• Kursuse sisu ja maksumust võidakse muuta õpilasi eelnevalt hoiatamata.

• Kooli tuleks teavitada õpilase võimalikest meditsiinilistest seisunditest/haigestumistest.

• Haigestumisel või mõnel muul põhjusel koolitusest puudumisel tuleb võimalikult varakult teada anda. Puudumiste korral järeltegemise võimalus puudub. Koolil on õigus tunnistust mitte väljastada, kui puudutud on 30% tundide arvust.

• Kool pakub õpilastele praktikat, praktikatel osalemine on vabatahtlik ning kõikide õpilaste osalemine ei ole garanteeritud.

 

Tasud ja toetused:

• Õpilased maksavad 50% ulatuses sissemakse koolituse kogusummast koha broneerimiseks! Koolitus peab olema täielikult väljamakstud vähemalt nädal ennem koolituse alguspäeva. Koolituste eest tasumine toimub arvete põhjal, arved vormistab ja väljastab RichBrows OÜ kas e-maili teel või kohapeal koolitussalongis Paldiski mnt 14, Tallinn.

• Registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasu koolitusele tulemata jätmisel, ükskõik mis põhjusel see ka ei oleks. Kool ei võta enda peale vastutust nende eest, kes on teinud registreerimistasu, kuid ei ole võimeline maksma välja koolituse lõppsummat. Kui Kool ei saa koolituse eest täielikku summat enne koolituse algust, siis registreerimistasu ja broneeritud koht annulleerub ning registreerija ei ole lubatud koolitusele.

• Kui õpilane ei ole võimeline osalema kinnitatud koolitusel või lõpetama koolitust, siis tagasimakseid samuti ei toimu!

• Kui õpilasel on koolitustasu makstud ja ta tühistab oma broneeringu 1 kuu enne koolituse algust, tagastab Kool koolituse maksumuse 50% ulatuses, kui õpilane tühistab oma broneeringu 2 nädalat enne koolituse algust või veel hiljem koolitustasu ei tagastata!

• Õpilastel on võimalik tasuda koolituste eest Liisi.ee järelmaksuga

• Õpilastel on võimalik taotleda finantseerimist Eesti Töötukassa poolt, vastavalt nende tingimustele.

Kodukord:

• Õpilastelt on oodatud professionaalset käitumist. Häiriva või kaasõpilasi segava käitumise korral on Koolil õigus eemaldada õpilane tunnist.

• Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid.

• Õpilased peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma tööd ettenähtud ajaks. Koolitus algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega.

• Koolitus algab ettenähtud ajal koolitusgraafiku järgi, sõltumata sellest kas kõik õpilased on kohal või mitte. Hilinemistest tuleb samuti ette teatada enne koolituse algust. Kui õpilane jääb õpetusest ilma oma hilinemise, haigestumise või muul põhjusel puudumise tõttu, ei vastuta Kool puudutud teema õpetamise eest.

• Koolituselt võimalikud puudumised tuleb aegsasti enne registreerimist läbi rääkida ja nõustada. Puudumised ei ole soovitatavad koolituse intensiivse õppevormi tõttu.

Vara kahjustamine või rikkumine:

• Õpilane on kohustatud käituma hoolikalt Kooli poolt antud töövahenditega.

• Kui õpilane rikub või kahjustab Kooli vara või varustust, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju. Töövahendite kuritarvitamine ei ole vastuvõetav!

• Kool ei vastuta õpilaste isiklike asjade eest, nii oma kui ka Kooli asjadega peavad olema õpilased tähelepanelikud ja hoolikad.

• Käesolevad reeglid kehtivad RichBrows OÜ õpilastele. Reeglite muutmise õigus on ainult RichBrows OÜ esindajatel.

• RichBrows OÜ ilukooli poolt seatud kriteeriumid ja reeglid peavad olema täidetud ning kui õpilane ei järgi Kooli reegleid, on Koolil õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, maksete tagasimaksmisest või ümber registreerimisest.